AirForestry

AirForestry skapar friskare skogar genom att gallra ut träd från luften med elektriska och autonoma högkapacitetsdrönare, utan att skada mark, rötter eller naturen. AirForestry eliminerar stickvägar som idag tas upp för framkomlighet (20% av ungskogen tas ned i onödan) så att det kan växa mer träd som kan binda kol. AirForestry ökar även flexibiliteten i skogsbruket så den biologiska mångfalden kan gynnas. www.airforestry.com 

Aquants AB

En enkel och skräddarsydd lösning för direkt och kontinuerlig analys av vattenbaserade miljöer genom mätning av flertalet parametrar.

www.aquants.se

BioCell Analytica

BioCell Analytica erbjuder innovativa analysmetoder för att upptäcka hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar i vatten. De hjälper vattenbranschen att säkerställa att vårt dricksvatten är hälsosamt och rent och att utsläppen av farliga ämnen i miljön minskar. www.biocellanalytica.se

 

Chemoselective Probe for metabolomics analysis

Vår chemoselektiva sondmetodik förbättrar upptäckten av metabolitbiomarkörer med en miljon gånger högre känslighet för tidigare diagnos av stora metabola sjukdomar. mepps-bioscience.com

Deversify AB

Deversifys mål är att bygga och driva förändring i det nya ekosystemet för konsumenthälsa. Vi gör detta genom att ta fram ny teknik och utbildning till konsumenterna som gör det möjligt för dem att stärka sig själva. www.deversify.com

Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. www.gradientech.se 

Gryningsteknik

AB Gryningsteknik arbetar med en med en produkt som heter Rawkoll.

Rawkoll är en produkt som specialiserar sig på trygghet och energibesparing för hus & stugägare. Med Rawkoll får kunden industriteknik till ett konsumentpris. www.rawkoll.se 

Make Golf

Vi hjälper ambitiösa golfare att prestera bättre, ha roligare och nå nya nivåer i deras spel. Genom att använda oss av biomekanisk scanning, svinganalys och industriell 3D-printing, erbjuder vi fullt optimerad och individanpassad golfutrustning. Smart, snabbt och smidigt.

Infrasonik

Infrasonik skapar högintensivt infraljud. De skapar en turbulens motsvarande tre orkaner i hastighet. Det utnyttjar dom för att accelerera och energieffektivisera industriella processer inom tre huvudområden; kylning, förbränning och torkning. www.infrasonik.se

Lucius

Project Lucius utvecklar en tjänst för sjukhus som ger medicinska team positiv förstärkning och objektiva resultatinsikter om behandlingskvalitet. Problem med behandlingskvalitet är en enorm kostnadsfaktor för sjukhusen. Därför är AI-stödd kvalitetshantering en framtida nödvändighet. Lucius gör medicinsk kvalitet begriplig och möjlig att åtgärda. https://lucius.cloud/ 

MedsBag

MedsBag utvecklar produkter som underlättar och tryggar vardagen för de miljoner människor i världen som bär på livsviktig medicin i vardagen. Det är den första digitaliserade handlingsplanen som tillsammans med en app tryggar och inkluderar barn som bär med sig livsviktig medicin. Vid aktivering ger väskan tydliga talinstruktioner om barnets tillstånd och vad som ska göras vid en nödsituation för just det barnet som bär väskan. www.medsbag.com

Minolei

Minolei Cosmetics startades tack vare ett självupplevt problem och är ett nischat skönhetsvarumärke med produkter för personer med oljig/kombinerad hy dvs. hudtyper som blir blanka och kladdiga under dagen. Minoleis innovativa produktlösning ger ett mycket mer hållbart oljefritt resultat samtidigt som formuleringarna känns lätta och fräscha på huden.

MM18 Medical

Utvecklar en programvara, Cellda®, för bildanalys av vävnadsprover, med inriktning initialt på prostatacancer. Tekniken kan ersätta patologens manuella, tidskrävande och subjektiva cancerdiagnostik med säker, snabb och objektiv datoriserad diagnostik. www.mm18.se

MyCural Therapeutics

Utveckling av cancerterapier för aggressiv MYC-driven högrisk-cancer. 

N.C Zero Waste Store Concept

Vi på Vågen Zero Waste har som mål att möjliggöra en hållbar livsstil för alla. Genom att ta med sig sina egna behållare till våra refill-stationer och fylla på med ekologiska produkter, såsom skafferivaror, schampo, rengöringsmedel och mycket mer kan varje individ minska sin negativa miljöpåverkan från förpacknings- och matavfall. För oss är det viktigt att göra det lätt att leva på ett sätt som sätter mindre press på miljön, våra medmänniskor och oss själva. www.vagenzerowaste.se 

Enodo Robotics

Enodo Robotics utvecklar mjukvara som ger industrirobotar rumsuppfattning och förmåga till autonom rörelseberäkning. Med denna teknik kan industrirobotar användas inom helt nya applikationsområden och marknader. Bolaget arbetar bland annat tillsammans med ABB och Skanska med byggautomation.

Stardots

Utvecklar en AI/molntjänst för att optimera vårdinsatser för Parkinson genom att logga utfall på tester.

stardots.se

THRiVE Wellness Solutions

Med en nytänkande och proaktiv helhetslösning och vår digitala hälsoplattform som bas, hjälper vi arbetsgivare att skapa individanpassad och hållbar hälsa – hemma och på jobbet. THRiVE baseras på forskning om livsstil. Vi ger individen förståelse för hur vanor och miljö påverkar hur vi mår, och inte minst att ohälsa går att förebygga. Med hälsoplattformen som bas guidas ledare och medarbetare till att mäta, förstå och förbättra sin egen hälsa inom nio livsstilsområden som utgör grunden för välmående. www.thrivewellnessolutions.se

VivoLogica

VivoLogica utvecklar och tillhandahåller ett molnbaserat datahanteringssystem för avel och prekliniska in vivo studier där operativa processer och regelverk integrerats för att förenkla arbetsflöden och rapportering. Genom att digitalisera tidigare manuella processer kan mer tid spenderas på värdeskapande forskning medan efterlevnad av EU direktiv och spårbarhet säkerställs. www.vivologica.com

 

ZEEDS App

Zeeds ökar följsamhet till KBT. Genom en gejmifierad patientapplikation kopplad till vårdgivarens portal, estimerar vi en 20%-ig reduktion i aktiv behandlingstid för samma utfallsmått på vanligaste KBT-syndromen. www.zeedsapp.com

Pitchparad; sex bolag, två minuter, ett mål

På scen  träffar ni flera bolag från UICs affärsutvecklingsprogram som presenterar sin affärsidé. Bolagen har två minuter på sig att pitcha sin idé för att inspirera och presentera lösningar på samhällsutmaningar. Här får du se både innovativa startups och tillväxtbolag och en variation av branscher.

Del 1

1. THRiVE Wellness Solutions

2. Gryningsteknik

3. N.C Zero Waste Store Concept

Del 2

4. Lucius

5. Minolei

6. Enodo Robotics

 

Livestreaming; tre bolag, fyra experter

Kl: 18.00 reser vi till Silicon Valley men stannar i Uppsala. På scen  träffar vi fyra bolag från UICs affärsutvecklingsprogram som pitchar sin affärsidé. Bolagen har fem minuter på sig att övertala expertpanelen i Silicon Valley att de har den bästa pitchen. Här får du se innovativa tillväxtbolag presentera sina lösningar på utmaningar som vi har idag.

 

1. Gradientech

2. AirForestry

3. Stardots

 

HUVUDPARTNER

MEDIAPARTNER

PARTNER

Kontakt: Relation AB 
Sjukhusvägen 12K, 753 09 Uppsala 
 mail: info@relation.se

 

© 2019 Relation