Innovatörer 2024

21 Solutions

….

Arendra

….

Cellda

….

Dripp

….

Enaiblers

….

Fixi Solutions

….

GiDDiR

….

Grönovation

….

Isorea

….

Infrasonik

….

Mind Intelligence Lab

….

Minolei

….

Johannas Stadsodlingar

….

Lea Cares

….

MyCural Therapeutics

….

Neurora

….

Phenaros Pharmaceuticals

….

Readily

….

Sustainable Advantage

….

TraktorArvid

….

Xplir

….

Zeeds

….

Pitchparad; 3 bolag, 3 minuter, ett mål

På scen träffar ni flera bolag från UICs affärsutvecklingsprogram UIC Accelerator som presenterar sin affärsidé.

Bolagen har fem minuter på sig att pitcha sin idé för att presentera lösningar på samhällsutmaningar.

Här får du se tre innovativa tillväxtbolag pitcha för potentiella kunder!

 

PARTNER

phosworks_UID
phosworks_UID
phosworks_UID
phosworks_UID
phosworks_UID
phosworks_UID
UPPSALA INNOVATION DAY 2024

Kontakt: Relation AB
Fålhagsleden 57A, 753 23 Uppsala
mail: info@relation.se

 

© 2019 Relation