Hälso – och sjukvården som
drivkraft för regional tillväxt

Vi vet att det finns ett behov från företagen att möta sina användare i hälso -och sjukvården för att bättre förstå deras behov. 

Kom och lyssna på hur vi möjliggör detta inom Region Uppsala
Andreas Muranyi Scheutz, Forsknings – och innovationsdirektör Region Uppsala
Maria Cederblad Tunebjer, Chef för Region Uppsala Innovation 

Sal K4 kl. 14.10-14.30

Har du attityden att förändra världen?

När tempot och komplexiteten i omvärlden ökar ställs nya krav på styrning av framtidens företag. Det finns företag som, genom att styra med värderingar och attityder, vill skapa något för framtiden, rycka ifrån konkurrenterna och göra något utöver det vanliga – vi kallar dem Challengers.Men hur skapar man en Challengerkultur och vad krävs egentligen för att vara rustad inför framtiden?

Sal K3 kl. 13.15-13.35

Nya perspektiv på innovation – Design Thinking

Design Thinking är metoden för idéutveckling och innovation med användarens behov i centrum. Genom att arbeta idébaserat med prototyper och visualisering kan du snabbt testa dina idéer för att sedan ompröva och förbättra genom många iterationer. Metoden används redan av stora innovativa företag som Google och Apple och blir allt mer efterfrågad även bland svenska företag.

Välkommen på en föreläsning där du får lära dig grunderna i Design Thinking.

Sal K3 kl. 14.10 – 14.30

 

HUVUDPARTNER

MEDIAPARTNER

PARTNER

Kontakt: Relation AB 
Torgny Segerstedts Allè 2. 751 42 Uppsala 
Tel: +46 (18) 60 44 80 mail: info@relation.se

 

© 2019 Relation